„Tysiące Cypryjczyków zmieniło się w uchodźców”

Oświadczenie TASS w sprawie pytania Cypru

Ostatnio zintensyfikowano próby mające na celu podzielenie Cypru i wyeliminowanie jednego państwa cypryjskiego. Przez prawie dwa lata normalne życie kraju zostało zakłócone przez stałą interwencję zagraniczną. Tysiące Cypryjczyków zamieniło się w uchodźców we własnym kraju. Decyzje przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa i Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu rozwiązania kryzysu cypryjskiego nie zostały wdrożone. Negocjacje między przedstawicielami społeczności greckiej i tureckiej na wyspie utknęły w martwym punkcie. Na terytorium Cypru nadal są wojska obce. Nie można zamknąć oczu na fakt, że pragnienie pewnych środowisk, omijając decyzje ONZ o przekształceniu Cypru w bazę NATO w tym regionie, staje się coraz bardziej oczywiste.

Od samego początku kryzysu cypryjskiego Związek Radziecki nalegał i nalegał na wszystkich jego etapach, że zasady niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa cypryjskiego zostały postawione na podstawie porozumienia, że ​​wszelkie interwencje zagraniczne zostały wykluczone, a sprawy wewnętrzne Cypru zostały rozwiązane przez samych Cypryjczyków z należytym uwzględnieniem interesów zarówno ludność grecka, jak i turecka na wyspie. Jak wiadomo, to właśnie te zasady ugody stanowią podstawę decyzji przyjętych przez ONZ.

TASS jest upoważniony do stwierdzenia, że ​​w radzieckich kręgach przywódczych wyrażają poważne zaniepokojenie nieuzasadnionym opóźnieniem ugody cypryjskiej i próbami wykorzystania trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Republika Cypryjska, aby nałożyć na nią obce interesy narodu cypryjskiego. Związek Radziecki jest przeciwny próbom znalezienia drogi do osady cypryjskiej za plecami narodu cypryjskiego w wąskich interesach niektórych krajów lub bloków wojskowych. W Związku Radzieckim nadal uważają, że najlepszym możliwym rozwiązaniem problemu cypryjskiego byłoby zwołanie reprezentatywnej międzynarodowej konferencji na temat Cypru w ramach ONZ.

Związek Radziecki zdecydowanie popiera natychmiastowe i pełne wdrożenie decyzji ONZ w sprawie Cypru i jest gotowy do współpracy z innymi państwami w interesie sprawiedliwego rozwiązania kryzysu cypryjskiego i zapobieżenia takiemu rozwojowi wydarzeń, które dodatkowo pogorszyłyby sytuację w tym regionie pokoju.

IstoChnik: Izvestia, nr 148 (18296), 22 czerwca 1976 r

Ogłoszenie o zdjęciu: ekathimerini.com
Zdjęcie: oper-1974.livejournal.com®

Loading...