Jak Rzeczpospolita zniknęła z mapy

Pierwsza część Rzeczypospolitej

19 lutego 1772 r. Tajna konwencja na pierwszej sekcji została podpisana w Wiedniu. Wcześniej 6 lutego 1772 r. W Petersburgu zawarto tajne porozumienie między Prusami a Rosją. Dokonano tego, aby Polacy, oddzieleni od siebie, nie mieli czasu zjednoczyć się przed zajęciem terytoriów. Organ wykonawczy Konfederacji Barskiej został zmuszony do opuszczenia Austrii po wstąpieniu do sojuszu prusko-rosyjskiego. Ale siły konfederacji nie złożyły broni. Każda twierdza, w której znajdowały się jej jednostki wojskowe, trwała jak najdłużej. Konfederaci pokładali swoje nadzieje we Francji i Anglii, ale odsuwali się do samego końca, dopóki nie doszło do podziału.

W tym samym czasie, po wkroczeniu na terytorium Rzeczypospolitej, wojska rosyjskie, pruskie i austriackie zajęły tereny podzielone między siebie na mocy porozumienia. Wkrótce ogłoszono Manifest na temat sekcji. Konwencja Sekcji została ratyfikowana 22 września 1772 roku. Terytorium 92 tys. Km² z populacją 1 mln 300 tys. Osób przeszło pod zwierzchnictwo rosyjskiej korony.

Druga część Rzeczypospolitej

Po pierwszym rozbiorze Polski powstała „patriotyczna” partia, która chciała zerwać z Rosją. Ta partia opowiada się za rozwojem gospodarki i budowaniem własnej potęgi militarnej. Przeciwstawiały się partiom „królewskim” i „hetmańskim”, które zostały powołane do zjednoczenia z Rosją. Imperium rosyjskie weszło w wojnę z Imperium Osmańskim w 1787 r., Kiedy to partia patriotów zwyciężyła w Sejmie, a Prusy sprowokowały Sejm do zerwania z Rosją. Pospolit został doprowadzony do tak bezradnego stanu, że musiała dokonać katastrofalnego sojuszu z Prusami, jej wrogiem. Warunki tego związku były takie, że następne dwie sekcje Rzeczypospolitej były nieuniknione.

Konstytucja przyjęta 3 maja 1791 r. Pociągnęła za sobą ingerencję sąsiedniej Rosji, która obawiała się przywrócenia Rzeczypospolitej w 1772 r. Partia „hetmana” wspierająca Rosję utworzyła Konfederację Targowitz, uzyskała poparcie Austrii i sprzeciwiła się polskiej partii „patriotycznej”, która popierała niekorzystną konstytucję. W bitwach wojska litewskie i polskie zostały pokonane, zwolennicy konstytucji opuścili kraj, aw lipcu 1792 r. Król dołączył do Konfederacji Targowitz. 23 stycznia 1793 r. Prusy i Rosja podpisały konwencję o drugim podziale Rzeczypospolitej, zgodnie z którą Rosja otrzymała w sumie około 250 000 kilometrów kwadratowych i do 4 milionów mieszkańców. W 1793 r. Katarzyna II wydała manifest „O przystąpieniu polskich regionów do Rosji”.

Trzecia część Rzeczypospolitej

Klęska powstania kościuszkowskiego w 1794 r., W której uczestniczyli nie zgadzający się z podziałem kraju, odegrała ostateczną rolę w podziale i likwidacji państwa polsko-litewskiego. 24 października 1795 r. Kraje członkowskie sekcji zdefiniowały swoje nowe granice. W wyniku trzeciej sekcji Rosja otrzymała ziemie litewskie i polskie o łącznej powierzchni 120 tys. Km² i populacji 1,2 mln.

W 1797 r. Uczestnicy sekcji Wspólnoty Narodów przystąpili do „Konwencji Petersburga”, która zawierała regulacje dotyczące polskich długów i polskiego króla, a także obowiązek, by monarchowie umawiających się stron nigdy nie używali nazwy „Królestwo Polski” w swoich tytułach.

Napoleon zdołał przez pewien czas przywrócić państwo polskie w postaci Księstwa Warszawskiego pod koroną króla saskiego, ale po jego upadku w 1814 r. Rosja, Prusy i Austria po raz kolejny podzieliły Polskę.

Obejrzyj film: II RP - Droga do niepodległości Animacja zmiany granic (Marzec 2020).

Loading...

Popularne Kategorie